Tính Net Promoter Score (NPS) với DAX

Video hướng dẫn tính Tính Net Promoter Score (NPS) với DAX (Excel Power, Power BI)

Tính Net Promoter Score (NPS) với DAX (Excel Power, Power BI)

2 Bình luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *