Theme Azure Data Studio

Azure Data Studio tích hợp sẵn một số theme như Light, Quiet, Dark, Night blue,… Chúng ta có thể kích hoạt các theme này để sử dụng.

Các bước kích hoạt theme như sau:

Bước 1: Vào File menu >> Preferences >> Color Theme. Hoặc dùng shortcut Ctrl + K, Ctrl + T

Bước 2: Chọn theme mà bạn thích

Hãy thử và tìm theme cho bạn nhé.

Atom One Dark Theme extension

Atom One Dark là theme mà Hưng thích dùng, với background màu xanh đen, comment màu xám và code thì được highlight.

Các bước cài đặt Atom One Dark như sau:

Bước 1: Tìm

Vào Extensions bên left side bar hoặc dùng shortcut Ctrl + Shift + X. Gõ tìm Atom One Dark. Bấm Download.

Bước 2: Download vsix file từ Github, lưu file này ở folder chứa các software của bạn.

Vsix file này dùng để cài đặt Atom One Dark vào Azure Data Studio.

Bước 3: Chạy Vsix file

Từ giao diện Azure data studio, bấm Ctrl+Shift+P để mở command palette. Gõ tìm Install from VSIX…

Gõ tìm Install from VSIX……

Chọn Vsix file mà bạn vừa lưu về, bấm OK để chạy file này.

Sau khi hoàn tất bước Chạy file, Atom One Dark theme sẽ được thêm vào Azure Data Studio. Bạn có thể chọn nó để sử dụng được rồi.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-1-1024x457.png

Chúc bạn cài đặt thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *