Quy định về thanh toán

Hiện tại chúng tôi có các hình thức thanh toán sau:

I. Chuyển khoản qua số tài khoản

Học viên sau khi đăng ký mua khóa học vui lòng chuyển khoản đến số tài khoản sau:

– Chủ tài khoản: Công ty TNHH DATA 4U

– Ngân hàng: Techcombank – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

– Chi nhánh: HCM- TCB SAI GON

– Số tài khoản: 19039857615012

III. Với các hợp đồng ký với Công ty TNHH DATA 4U

Các thủ tục thanh toán, tài khoản công ty và hóa đơn được thể hiện cụ thể trong Hợp đồng của hai bên.