Chính sách bảo mật

a, Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để truy cập và tham gia các khóa học, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (email, họ tên, số ĐT liên lạc). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Thông tin của bạn sẽ được mã hóa đầu cuối, chỉ tác giả của những khóa học mà bạn đăng ký mới nắm được thông tin của bạn, người tạo ra nền tảng Data 4U cũng không nắm được thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng trong trường hợp cập nhật tình hình về khóa học mà bạn tham gia, gửi các thông báo về chương trình khuyến mại, quà tặng (khi bạn cho phép gửi).

b. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập từ Học viên được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Cung cấp khóa học và thanh toán tiền mua khóa học;

– Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho Học viên trong quá trình học online;

– Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khiếu nại trong quá trình Học viên sử dụng khóa học của Data 4U;

– Gửi thông báo về các khóa học và thông tin mới nhất trên website https://data4u.vn,  bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thư ngỏ, thư cảm ơn, khóa học mới, thông tin về chính sách mới/thay đổi, cảnh báo vi phạm,…

– Để nhận dạng hoặc xác minh, phục vụ cho việc đảm bảo quyền lợi của học viên;

c. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin học viên được lưu và bảo mật trong bộ nhớ máy chủ của website https://data4u.vn trong suốt thời gian học viên tham gia học và truy cập vào website https://data4u.vn hoặc học viên yêu cầu xóa thông tin của mình tới số hotline hoặc email của Data 4U.

d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Học viên đồng ý rằng trong trường hợp cần thiết, các tổ chức, cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình gồm:

– Ban Quản Trị website Data 4U;

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Học viên (nếu có);

e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Data 4U

Địa chỉ: 493a/41 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0764960020

Email: contact@data4u.vn, support@data4u.vn

f. Phương thức và công cụ để Học viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Học viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình hoặc liên lạc với Ban Quản Trị Data 4U theo thông tin tại mục e yêu cầu xóa thông tin. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên webiste để đảm bảo Ban Quản Trị Data 4U cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

g. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Học viên liên quan đến thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Chính sách này

Học viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin được đăng tải trên website https://data4u.vn/ Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Học viên đã đăng tải.

Thông tin của Học viên chỉ được sử dụng theo đúng mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Học viên về sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Học viên theo các bước:

Bước 1: Học viên khiếu nại với Ban Quản Trị Data 4U bằng cách liên hệ với tới số hotline 0983 999 886 hoặc qua email: contact@data4u.vn

Bước 2: Ban Quản Trị Data 4U chuyển cho cá nhân/phòng ban chịu trách nhiệm tìm hiểu và giải quyết vụ việc.

Bước 3: Trong thời hạn 2 tuần làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người khiếu nại, chúng tôi sẽ có kết quả giải quyết khiếu nại.