TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Vận dụng tri thức lí thuyết vào thực hành

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

BÀI GIẢNG CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT

Vận dụng tri thức lí thuyết vào thực hành

Suy nghĩ và đề xuất ý kiến

Sau đây là một số đơn vị kiến thức tiếng Việt:

Từ ghép

Ôn tập về từ và cấu tạo từ tiếng Việt

Câu đơn bình thường và câu đặc biệt

Các phương thức chuyển nghĩa từ (ẩn dụ, hoán dụ)

Anh (chị) hãy trình bày quy trình tổ chức dạy học các đơn vị tri thức đó. Với mỗi đơn vị tri thức, theo anh chị, phương pháp nào là phù hợp và hiệu quả nhất?

Tham khảo nội dung thực hành

CỦNG CỐ VỀ CÂU ĐÚNG

Câu hỏi: Một câu đúng trong tiếng Việt phải đảm bảo được những yêu cầu cơ bản nào về cấu trúc ngữ pháp và cấu trúc ngữ nghĩa?

Đáp án:

· Về cấu trúc ngữ pháp: Phải đảm bảo sự hiện diện của một cấu trúc nòng cốt (C – V), một ngữ điệu, các từ và cụm từ phải được kết hợp, sắp xếp theo một trình tự hợp lý.

· Về cấu trúc ngữ nghĩa: Câu phải có nghĩa, đảm bảo yêu cầu thông tin, giữa các từ, các bộ phận trong câu phải thống nhất, không được mâu thuẫn nhau, ú của câu phải thống nhất với ý của văn bản.

THỰC HÀNH CHỮA LỖI VỀ THÀNH PHẦN CÂU

Ngữ liệu :

“Mời trầu” là một trong số những bài thơ thể hiện khá rõ dấu ấn phong cách Hồ Xuân Hương.(1)Qua bài thơ đã phần nào cho ta thấy được một hồn thơ luôn yêu đời, yêu sống, luôn trẻ trung và khao khát một tình yêu đích thực thuỷ chung.(2)

(Trích từ bài làm của học sinh)

Câu hỏi: Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu được đánh số (2) ?

Đáp án:

Qua + bài thơ

đã phần nào cho ta thấy được một hồn thơ luôn yêu đời, yêu sống, luôn trẻ trung

TN (cụm giới) VN (cụm động từ)

và khao khát một tình yêu đích thực thuỷ chung.

Câu hỏi: So với cấu trúc câu đúng, câu trên còn thiếu thành phần nào, vì sao ?

Đáp án:

+ So với cấu trúc đúng, câu trên còn thiếu thành phần chủ ngữ “ C ”.

+ Vì mở đầu bằng giới từ “Qua”, lầm chủ thể logic “bài thơ” với chủ ngữ ngữ pháp của câu, không ý thức được đã có giới từ “Qua” thì cụm từ “Qua + bài thơ” chỉ có khả năng làm trạng ngữ chỉ phương thức của câu dẫn đến không phân định được đâu là trạng ngữ, đâu là chủ ngữ.

Câu hỏi 3: Có mấy cách sửa câu trên, cách nào đúng nhất, vì sao ?

Gợi mở:

+ Không có trạng ngữ ?

+ Giữ nguyên trạng ngữ thì C là gì ?

 

Đáp án: Có 2 khả năng sửa lại câu trên như sau:

· (Bỏ từ “qua”): Bài thơ đã phần nào cho ta thấy được nét yêu đời, yêu sống, luôn trẻ trung và khao khát một tình yêu đích thực thuỷ chung của hồn thơ phụ nữ này.

· (Vẫn giữ từ “qua”): “Qua bài thơ, ta phần nào thấy được nét yêu đời, yêu sống, luôn trẻ trung và khao khát một tình yêu đích thực thuỷ chung của hồn thơ phụ nữ này”

Trong hai cách sửa, cách thứ hai đúng hơn vì vừa thông tin đúng vừa đảm bảo tính liên kết với câu (1) của đoạn văn.

Câu hỏi tổng hợp: Khi mở đầu một câu bằng giới từ “qua, với, bằng...” cần chú ý gì để không viết câu chập cấu trúc, không phân định được trạng ngữ với chủ ngữ ?

Đáp án

Khi mở đầu một câu bằng các giới từ “qua, với, bằng...” cần chú ý xác định chủ thể logic của vị từ nằm trong cụm giới từ thì phải xác định và chọn chủ ngữ cho câu.Xem tin khác

Một số hình thức thể hiện của phương pháp Một số hình thức thể hiện của phương pháp..
Một số thủ pháp thường được sử dụng trong dạy học tiếng Việt Một số thủ pháp thường được sử dụng trong dạy học tiếng Việt..
Phương pháp thông báo - giải thích Phương pháp thông báo - giải thích..
Khái niệm về phương pháp dạy học Khái niệm về phương pháp dạy học..
Các nguyên tắc đặc thù trong dạy học tiếng Việt Các nguyên tắc đặc thù trong dạy học tiếng Việt..
Các nguyên tắc giáo dục vận dụng vào dạy học tiếng Việt Các nguyên tắc giáo dục vận dụng vào dạy học tiếng Việt..
loading...
loading...