TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Thực hành các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ đề Lịch sử

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

3.2.       Thực hành các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ đề Lịch sử

3.2.1.     Một số điểm chung cần lưu ý khi dạy học môn Lịch sử

-   Lịch sử lớp 4, 5 không theo một hệ thống lịch sử chặt chẽ. Mỗi bài là một sự

kiện, hiện tượng hay nhân vật tiêu biểu của một giai đoạn lịch sử nhất định.

Ví dụ: Giai đoạn lịch sử “Đất nước buổi đầu độc lập”, chỉ có hai bài - “Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân” và “Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981)”

-   Khi dạy một bài lịch sử cụ thể, HS cần phải biết những nét sơ lược về bối

cảnh lịch sử.

+ GV dẫn chuyện nhằm giới thiệu bối cảnh lịch sử:

Ví dụ: “Máu đọng chưa khô máu lại đầy Hỡi miền Nam trăm đắng ngàn cay”

Đó là hình tượng của miền Nam trong những năm (1955-1959). Mĩ - Diệm đã tàn sát đẫm máu với chính sách “tố cộng, diệt cộng” của chúng. Nhưng từ trong máu lửa xiền xích, đồng bào miền Nam đã vùng đứng lên. Để biết tinh thần quật khởi diễn ra như thế nào, hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài 20 - Bến Tre đồng khởi.

+ GV có thể đặt ra câu hỏi định hướng:


Ví dụ: Tội ác của Mĩ - Diệm đối với nhân dân miền nam trong những năm

(1955- 1959)?

Để chống lại tội ác đó của Mĩ - Diệm nhân dân miền Nam đã làm gì?

-   Khi vận dụng các phương pháp dạy học giáo viên cần quan tâm:

+ Tổ chức cho HS hoạt động tự nhận thức

+ Trong một bài dạy có thể vận dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau.

3.2.2.     Các phương pháp, hình thức dạy học Lịch sử

3.2.2.1.    Phương pháp kể chuyện

-   Các loại bài thường sử dụng phương pháp kể chuyện:

+ Các chiến thắng lớn trong lịch sử dân tộc (chiến thắng Bạch Đằng, Quang

Trung đại phá quân Thanh…)

+ Loại bài nói về tiểu sử, công lao của các nhân vật lịch sử (Nguyễn Tường

Tộ, Phan Bội châu…)

+ Các bước tiến hành theo phương pháp kể chuyện (Bước 1: Nêu bối cảnh lịch sử; Bước 2: Kể lại bằng ngôn ngữ của mình; Bước 3: Yêu cầu học sinh kể trước lớp)

3.2.2.2.    Phương pháp quan sát:

-    Các trường hợp được sử dụng phương pháp quan sát: Quan sát tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ, sơ đồ, hiện vật lịch sử…để mô tả đời sống nhân dân, các công trình kiến trúc, các nhân vật lịch sử.

-   Các bước tiến hành: Thực hiện 4 bước của phương pháp quan sát, dạy lịch sử

cần chú ý bước sau:

+ Lựa chọn đối tượng quan sát.

+ Tổ chức và hướng dẫn học sinh quan sát.

+ Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả quan sát.

3.2.2.3.    Phương pháp thảo luận theo các bước:

+ Nêu câu hỏi để học sinh suy nghĩ.

+ Gợi ý để học sinh thảo luận.

+ Mời đại diện trình bày ý kiến

+ Mời các học sinh khác bổ sung


+ Giáo viên kết luận.

3.2.2.4.    Sử dụng các phương pháp dùng lời: Tường thuật, kể, miêu tả, giải thích... Yêu cầu:

-   GV biết vận dụng kiến thức lịch sử, sử dụng ngôn ngữ sinh động, giàu hình ảnh của mình để kể lại, miêu tả, thuyết trình nhằm khắc họa sự kiện, nhân vật lịch sử một cách cụ thể, chính xác, gây hứng thú học tập cho HS.

-   Tạo điều kiện cho HS kể lại, trình bày những hiểu biết lịch sử của mình.

3.2.2.5.    Sử dụng các phương tiện dạy học trực quan.

Yêu cầu: GV phải biết kết hợp lời nói sinh động về các sự kiện, nhân vật với sử dụng các loại đồ dùng dạy học trực quan cần thiết (bản đồ, sơ đồ, tranh ảnh lịch sử...) để tạo biểu tượng cụ thể, sinh động về quá khứ, giúp HS hiểu đúng lịch sử.

3.2.2.6.    Sử dụng trò chơi:

Đối với từng loại bài học giáo viên có thể sử dụng các loại trò chơi khác

nhau. Cụ thể:

- Đối với những bài học có nhiều lời thoại hoặc những nội dung có thể xây

dựng thành kịch bản giáo viên có thể sử dụng loại trò chơi đóng vai

Ví dụ: Khi dạy bài "Thành thị thế kỷ XVI - XVII" (Lịch sử và Địa lí lớp 4) phần tìm hiểu về kinh đô Thăng Long, GV có thể tổ chức trò chơi với các vai: Nhà buôn người Anh, nhà văn Phạm Đình Hổ. Người phỏng vấn (là GV hoặc HS) lần lượt hỏi các nhân vật trên về cảm nhận của họ về kinh thành Thăng Long. Qua trò chơi, học sinh rút ra nhận xét chung về kinh thành Thăng Long ở thế kỷ XVI-XVII. Hoặc khi dạy bài "Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên" (Lịch sử và Địa lí, lớp 4 ), giáo viên có thể tổ chức cho HS đóng các vai: Vua Trần, tướng Trần Thủ Độ, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, các bô lão. Cách chơi như sau: 1 học sinh dẫn chuyện đọc từ đầu cho đến "... Châu Á". Học sinh đóng vai vua Trần hỏi Trần Thủ Độ "nên đánh hay nên hoà?" với giọng lo lắng. Học sinh đóng vai Trần Thủ Độ trả lời giọng cương quyết: "Đầu tôi chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo". Học sinh dẫn truyện đọc lời dẫn tiếp, HS đóng vai vua Trần hỏi các vị bô lão: "Nên đánh hay nên hoà?", những học sinh đóng vai các bô lão đồng thanh trả lời "Đánh!" Học sinh dẫn truyện đọc tiếp, học sinh đóng vai Trần Quốc Tuấn đọc lời


Hịch tướng sĩ "Dù trăm thân... xin làm" Học sinh dẫn truyện đọc tiếp lời dẫn, những học sinh đóng vai chiến sĩ hô to: "Sát thát". Như vậy, qua trò chơi đóng vai, học sinh lĩnh hội kiến thức lịch sử một cách hứng thú, tự nhiên và sâu sắc.

- Để củng cố, ôn tập kiến thức cho từng bài học hoặc cho từng giai đoạn lịch sử, giáo viên có thể sử dụng trò chơi "ô chữ", trò chơi "Đi tìm sự kiện". Các loại trò chơi này được biến tấu từ các trò chơi trong chương trình "Chiếc nón kỳ diệu", "Đường lên đỉnh Olympia". Cách chơi giống như trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu" Ví dụ: Sau khi học xong bài "Tiến vào dinh Độc lập" (Lịch sử và Địa lí, lớp 5), giáo viên tổ chức trò chơi ô chữ. Giáo viên chuẩn bị ô chữ "Giải phóng Sài Gòn", kẻ 15  ô lên bảng. Giaó viên nêu vấn đề: Ô chữ gồm 15 chữ cái: đây là một chiến thắng vẻ vang mà quân và dân ta đã làm nên, đưa non sông Việt Nam về một mối. Lần quay thứ nhất giáo viên cho tổ một chơi, nếu tổ một không trả lời được nhường quyền cho tổ 2... tổ thắng cuộc là tổ giành được số điểm cao nhất.

3.2.2.4. Tổ chức các tiết học ngoài lớp, tham quan

- Ở những nơi có điều kiện cần tổ chức các tiết học ở bảo tàng, các di tích lịch sử để học sinh có thể tiếp xúc với những chứng cứ vật chất, những dấu vết của quá khứ, qua đó tạo ra ở họ những biểu tượng cụ thể, sinh động, chính xác về các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

Như vậy, để sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả, giáo viên cần biết vận dụng kiến thức lịch sử, biết sử dụng ngôn ngữ sinh động, giàu hình ảnh của mình để trình bày, kể lại, miêu tả lại nhằm khắc họa được các sự kiện, nhân vật lịch sử một cách cụ thể, chính xác, giúp HS hiểu đúng lịch sử. Ngôn ngữ của giáo viên trong dạy học lịch sử có vai trò rất quan trọng, nó được coi như là phương tiện tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, hứng thú nhận thức của học sinh. Để dạy tốt phân môn Lịch sử, giáo viên cần vận dụng tốt các phương pháp dạy học, rèn luyện phương pháp trình bày, kể chuyện lịch sử hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, biết khai thác sử dụng tốt các phương tiện trực quan.Xem tin khác

Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5 Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5..
Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 4, 5 Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 4, 5..
Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 1, 2, 3 Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 1, 2, 3..
Thực hành tập dạy Thực hành tập dạy..
Tìm hiểu cách lập kế hoạch dạy học các bài có nội dung về Xã hội Tìm hiểu cách lập kế hoạch dạy học các bài có nội dung về Xã hội..
Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học chủ đề Xã hội ở các lớp 1, 2, 3 Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học chủ đề Xã hội ở các lớp..
loading...
loading...