TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Quản trị chuỗi cung ứng, Mục tiêu của hệ thống đo lường

 

 

      MỤC TIÊU CỦA  HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG

Giám sát được thực hiện bằng cách thiết lập các chỉ số thích hợp để theo dõi hoat động của hệ thống nhằm báo cáo cho bộ phận quả lý. Ví dụ số liệu điển hình để báo cáo hoạt động dịch vụ cơ bản là tỷ lệ lấp đầy và cung cấp đúng thời gian, chi phí giao thường là chi phí vận chuyển và chi phí lưu kho. Kiểm soát thường được thực hiện bằng cách có được những chỉ số tiêu chuẩn hoạt động được so sánh với những chỉ số/thang đo đã thiết lập để chỉ ra khi nào hệ thống giao vận cần phải điều chỉnh và chú ý.Ví dụ tỷ lệ lấp đầy rơi xuống dưới định mức, nhà quản trị giao vận cần xác định những nguyên nhân và có những điều chỉnh đẻ đưa quá trình tuân thủ trở lại. Mục tiêu thứ 3 là định hướng, liên quan đến việc khuyến khích nhân viên và trao thưởng cho kết quả hoạt động. Ví dụ một số công ty khuyến khích nhân viên nhà kho đạt năng xuất cao. Theo định mức cơ bản, họ phải làm việc 8 tiếng bốc hàng và dỡ hàng. Nếu nhiệm vụ hoàn thành ít hơn 8 tiếng họ sẽ được nghỉ ngơi.

Mục tiêu quan trọng nhất của hoạt động giao vận cấp cao là tăng giá trị của cổ đông. Bảng điểm cân bằng là cơ sở đẻ đo lường hoạt động đo Kaplann và Norton đư ra. Bảng điểm cân bằng chỉ ra rằng trong giá trị mang lại cho cổ đông là quan trọng thì một hệ thống đánh giá hoạt  động toàn diện cần phải thể hiện  cần phải thể hiện sự cân bằng giữa số liệu tài chính  và số liệu phí tài chính. Bảng điểm cân bằng tổng hợp các đánh giá từ 4 góc độ như đã chỉ ra ở hình 12.1                                                                                                                                                                                                                      

                          

Hình 12.1: mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC)

Góc độ khác hàng tập trung vấn đề khách hàng cảm nhận công ty như  thế nào và như vậy cần quan tâm đến ý kiến  của khách hàng. Trong hoạt động giao vận, thang đo/chỉ số liên quan đến góc độ này thường bao gồm gồm sự đánh giá dịch vụ giao vận, chất lượng và sự hài lòng. Góc độ các hoạt động bên trong DN đưa ra vấn đề cần làm gì trong nội bộ DN và thường là tổng hợp các thang đo/ chỉ số liên quan đến chất lượng của quy trình ( tỷ lệ hỏng lỗi ) cũng như thước đo hiệu quả, năng xuất. Góc độ học hỏi sáng tạo là định hướng tương lai tập trung vào hoàn thiện quy trình cũng như các lỗ lực liên quan đến con người, yếu tố được coi là động lực của cải tiến trong bất kỳ tổ chức nào. Chuẩn đối chứng cũng là một khía cạnh của học hỏi sáng tạo. Và cuối cùng góc độ tài chính phản ánh thành công tài chính cần pahir đạt được trong bất kỳ tổ chức nào. Thành công trên ba góc độ chưa đủ nếu doanh nghiệp thất bại trong việc tăng lợi nhuận và các khoản thu hồi đầu tư, tức là tăng giá trị của cổ đông.

cần phải hiểu rằng thẻ điểm cần bằng không cung cấp một bộ chỉ số cơ bản nào cần thực hiện trong dioanh nghiệp. Những chỉ số cụ thể cần được đúc rút ra từ am hiểu chiến lược khinh doanh cơ bản của công ty. Ví dụ một công ty theo duổi  chiến lược chi phí  thấp lựa chọn các chỉ số khác với một công ty theo đuổi chiến lược chất lượng dịch vụ cao. Thách thức đối với giám đốc điểu hành gao vận là xác định chiến lược và lựa chọn nhưng chỉ số cân bằng phù hợp để hướng dẫn việc giám sát kiểm soát, định hướng các hoạt động hướng đến việc thực hiện thành công chiến lược.

 

 Xem tin khác

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CHUỖI CUNG ỨNG ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CHUỖI CUNG ỨNG..
Quản trị chuỗi cung ứng, Các phương pháp và kỹ thuật phân tích chuỗi cung ứng Quản trị chuỗi cung ứng, Các phương pháp và kỹ thuật phân tích chuỗi cung ứng..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 3 ĐỀ SUẤT VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 3 ĐỀ SUẤT VÀ THỰC HIỆN..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, Giai đoạn 2 THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, Giai đoạn 2 THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 1 ĐỊNH NGHĨA VẤN ĐỀ GIAO VẬN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 1 ĐỊNH NGHĨA VẤN ĐỀ GIAO VẬN VÀ LẬP KẾ HOẠCH..
Quản trị chuỗi cung ứng, Phương pháp lập kế hoạch Quản trị chuỗi cung ứng, Phương pháp lập kế hoạch..
loading...
loading...