TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

- Nguyên vật liệu là tài sản lưu động thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp. Tuỳ theo đặc điểm NVL của từng doanh nghiệp mà các doanh nghiệp có các phương pháp kiểm kê khác nhau. Có doanh nghiệp thực hiện kiểm kê theo từng nghiệp vụ nhập, xuất kho nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ kiểm kê một lần vào thời điểm cuối kỳ bằng cách cân đo, đong, đếm với lượng NVL tồn cuối kỳ và theo quy định của chế độ kế toán hiện hành ( QĐ 1141/ TC/ QĐ/ CĐKT ngày 1/11/ 1995) trong doanh nghiệp chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên

( KKTX) hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ ( KKĐK). Việc sử dụng phương pháp nào tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của từng doanh nghiệp, vào yêu cầu công tác quản lý và trình độ của cán bộ kế toán cũng như quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Việc tính giá thực tế NVL nhập kho là như nhau đối với cả 2 phương pháp, nhưng giá thực tế vật liệu xuất kho lại khác.

- Phương pháp kê khai thường xuyên: Là phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng giảm vật liệu một cách thường xuyên, liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại nguyên vật liệu. Phương pháp này được sử dụng phổ biến hiện nay ở nước ta vì tính tiện ích của nó. Tuy nhiên với những doanh nghiệp có nhiều chủng loại NVL có giá trị thấp, thường xuyên xuất dùng, xuất bán mà áp dụng phương pháp này thì sẽ tốn rất nhiều công sức. Dẫu vậy, phương pháp này có độ chính xác cao, cung cấp thông tin về nguyên vật liệu một cách kịp thời cập nhật. Theo phương pháp này tại bất cứ thời điểm nào kế toán cũng có thể xác định được lượng nhập, xuất, tồn kho từng loại hàng tồn kho nói chung và NVL nói riêng. Cuối kỳ hạch toán căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế nguyên vật liệu, so sánh đối chiếu tồn trên sổ kế toán để xác định số lượng vật tư thừa thiếu và truy tìm nguyên nhân để có giải pháp xử lý kịp thời. Theo phương pháp thì giá thực tế vật liệu xuất kho được căn cứ vào các chứng từ xuất kho sau khi đã tập hợp phân loại theo đối tượng sử dụng để ghi vào các tài khoản sử dụng và sổ kế toán.

- Phương pháp kiểm kê định kỳ: Là phương pháp không theo dõi một cách thường xuyên, liên tục về tình hình biến động của các loại NVL trên các tài khoản phản ánh từng loại NVL mà chỉ phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ của chúng trên cơ sở kiểm kê cuối kỳ, xác định lượng tồn kho thực tế. Từ đó, xác định lượng xuất dùng cho SXKD và các mục đích khác trong kỳ theo công thức.

 

= + _

Phương pháp này thường áp dụng ở những doanh nghiệp có nhiều chủng loại NVL với quy cách mẫu mã khác nhau, giá trị thấp và thường xuyên được xuất dùng.

Ngoài ra phương pháp này còn làm giảm nhẹ khối lượng công việc hạch toán nhưng độ chính xác về NVL xuất dùng cho các mục đích khác nhau phụ thuộc vào chất lượng công tác quản lý tại kho, quầy, bến bãi...Xem tin khác

Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu..
Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu..
Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu..
Đánh giá nguyên vật liệu Đánh giá nguyên vật liệu..
Phân loại nguyên vật liệu Phân loại nguyên vật liệu..
Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu..
loading...
loading...