TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

3.1.    Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5

3.1.1.     Mục tiêu chương trình

3.1.1.1.    Kiến thức:

Cung cấp cho HS một số kiến thức cơ bản, thiết thực về các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu, tương đối có hệ thống theo dòng thời gian của lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước cho đến nay.

3.1.1.2.    năng:

Rèn luyện và hình thành cho HS các kĩ năng:

-   Sưu tầm, thu thập các tư liệu lịch sử từ các nguồn khác nhau.

-   Biết đặt câu hỏi, nêu thắc mắc trong quá trình học tập lựa chọn thông tin

trả lời.

-   Nhận biết đúng các sự kiên, hiện tượng lịch sử.

-   Trình bày lại kết quả học tập bằng lời nói, bài viết, sơ đồ, lược đồ…

-   Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

3.1.1.3.    Thái độ:

Bồi dưỡng và phát triển cho HS những thái độ và thói quen:

-   Ham học hỏi, tìm hiểu lịch sử dân tộc.

-   Yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

-     Tôn trọng, bảo vệ, các di sản lịch sử, văn hóa.

3.1.2.     Nội dung chương trình và sách giáo khoa

Lớp 4: Nội dung chương trình trình bày những sự kiện, nhân vật lịch sử, phản ảnh những mốc đánh dấu sự phát triển của các giai đoạn lịch sử, những thành tựu


trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ buổi đầu dựng nước đến

triều đại nhà Nguyễn.

Lớp 5: Nội dung chương trình trình bày những sự kiện, nhân vật lịch sử phản ảnh những mốc đánh dấu sự phát triển của các giai đoạn lịch sử, những thành tựu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ cuối thế kỉ 19 (1858) đến nay.

3.1.3.     Cách trình bày của sách giáo khoa

Nội dung lịch sử trong SGK được trình bày theo đơn vị bài học. Mỗi bài học có các phần sau:

-   Phần cung cấp kiến thức: Gồm 2 kênh thông tin (kênh hình và kênh chữ)

-   Phần tóm tắt trọng tâm bài học được in đậm màu mực xanh.

-   Phần câu hỏi cuối bài.Xem tin khác

Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 4, 5 Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 4, 5..
Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 1, 2, 3 Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 1, 2, 3..
Thực hành tập dạy Thực hành tập dạy..
Tìm hiểu cách lập kế hoạch dạy học các bài có nội dung về Xã hội Tìm hiểu cách lập kế hoạch dạy học các bài có nội dung về Xã hội..
Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học chủ đề Xã hội ở các lớp 1, 2, 3 Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học chủ đề Xã hội ở các lớp..
Phương pháp và hình thức dạy học các bài có nội dung về Xã hội ở các lớp 1, 2, 3 Phương pháp và hình thức dạy học các bài có nội dung về Xã hội ở các lớp 1, 2,..
loading...
loading...