TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 12

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

Câu 12. Định hướng đổi mới GDDH đã được thể hiện trong NQ Số: 14/2005/NQ-CP (ngày 2/1/2005) của Chính phủ Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

Câu trả lời gồm có:

- Quan điểm chỉ đạo

- Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể

- Nhiệm vụ giải pháp

(Đã có trong tài liệu vàng);

Liên hệ (chung và đối với cơ sở đào tạo mình đang công tác):

Phần chung:

Bộ GD&ĐT cũng đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục ĐH xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục ĐH; xây dựng và công bố chuẩn đầu ra theo từng ngành đào tạo; tổ chức đào tạo theo cách tiếp cận năng lực; xây dựng dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế; triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến; triển khai rộng rãi đào tạo theo tín chỉ ở các cơ sở giáo dục đại học…; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ.

Hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu đào tạo tiến sĩ trong toàn hệ thống và công khai để tăng cường giám sát của xã hội đối với chất lượng đào tạo tiến sĩ; đang tập trung sửa đổi Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành theo hướng tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo phát huy tính tự chủ trên cơ sở điều kiện đặc thù của từng trường và từng ngành, tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai thông tin minh bạch của cơ sở đào tạo với xã hội; giảm bớt những thủ tục quy định mang tính hình thức, giảm thiểu thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, nhiều trường trên cả nước đã thực hiện đánh giá ngoài, trong đó nhiều trường được công nhận đạt chất lượng giáo dục. Kết quả kiểm định các trường sẽ là căn cứ để giao quyền tự chủ ĐH và phân tầng, xếp hạng chất lượng các cơ sở giáo dục ĐH.

Các cơ sở giáo dục ĐH đã chủ động đăng ký tham gia kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ASEAN (AUN); các địa phương đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tự đánh giá chất lượng trong nhà trường; tổ chức triển khai công tác đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Cơ sở vật chất của một số trường ĐH, CĐ đã được quan tâm đầu tư để có môi trường sư phạm tốt hơn.

Trong lĩnh vực giáo dục ĐH, đến nay, đã có 14 cơ sở giáo dục ĐH công lập được giao thí điểm tự chủ đổi mới cơ chế hoạt động theo quy định của nghị định này, bước đầu đạt hiệu quả tốt. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng Nghị định về cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục ĐH công lập theo hướng đẩy mạnh tự chủ gắn với kiểm định đối với tất cả các cơ sở giáo dục ĐH công lập. Khuyến khích các trường ĐH, CĐ và trung cấp tiếp nhận chuyển giao chương trình tiên tiến của nước ngoài, sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy, tăng cường thu hút chuyên gia nước ngoài và đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học…

RIÊNG: Đối với cơ sở GD ĐH nơi tôi đang công tác, việc đổi mới GD ĐH đã thực hiện trên nhiều nội dung, ví dụ như:

Đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo: Luôn chú trọng đổi mới nội dung đào tạo cho phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của xã hội; gắn kết giữa học và hành, giữa lý luận với thực tiễn. Chú trọng giảng dạy, cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung và kiến thức chuyên môn, có gắn kết học đi đôi với hành (thực hành trên phòng thí nghiệm), đảm bảo khi ra trường, các em có thể vững vàng và nhanh chóng tiếp cận với công việc. Bên cạnh đó, chúng tôi còn khuyến khích các em tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, để nâng cao khả năng nghiên cứu, tìm hiểu và giải quyết các vấn đề. Nội dung đào tạo và phương pháp đào tạo luôn đảm bảo tiêu chí: tạo tính chủ động cho người học, hướng dẫn cách học và tự nghiên cứu, đồng thời có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, internet trong tìm kiếm và mở rộng kiến thức.

Đối với đào tạo sau đại học, chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng không chỉ tăng kiến thức và khả năng chuyên môn; mà còn tăng năng lực nghiên cứu, nghiên cứu sâu các vấn đề liên quan tới chuyên môn, nhìn nhận và có khả năng giải quyết vấn đề ở nhiều cấp độ khác nhau.

Tiếp theo, luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Thông qua nhiều chương trình bồi dưỡng, khuyến khích giảng viên nghiên cứu, học tập; xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ đối với giảng viên, minh bạch các chính sách liên quan tới chế độ làm việc, chế độ ưu đãi, định mức lao động, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học… làm căn cứ để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Cho tới nay, cơ sở đào tạo nơi tôi đang công tác đã có số lượng giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên chiếm tới …%, nhiều giảng viên trẻ hiện đang làm Nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Thứ ba, đẩy mạnh và khuyến khích không chỉ đội ngũ giảng viên mà cả sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học, đăng bài tạp chí trong và ngoài nước.

Thứ tư, thường xuyên hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo, hiện đại hóa hệ thống thư viện. Hệ thống thư viện điện tử đã được đưa vào hoạt động nhiều năm, hỗ trợ tích cực cho sinh viên và đội ngũ giảng viên trong tìm kiếm thông tin, kiến thức.

Cuối cùng, cơ sở đào tạo nơi tôi đang công tác luôn chú trọng công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo. Các chương trình liên kết đào tạo với nhiều trường đại học trên thế giới luôn được đánh giá cao và thu hút được sinh viên, học viên; Chương trình đào tạo chất lượng cao với hầu hết các môn học dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp… Sinh viên ra trường được đánh giá năng động, tự tin, có kiến thức chuyên môn và hòa nhập nhanh với yêu cầu xã hội.Xem tin khác

Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 11 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 11..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 10 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 10..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 9 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 9..
Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 8 Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 8..
Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 7 Môn kiến thức chung Giảng viên chính năm 2017 câu 7..
Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 6 Môn kiến thức chung GVC năm 2017 câu 6..
loading...
loading...