TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

5.2.    Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

5.2.1.     Mục tiêu

Sau khi học xong chủ đề này HS có thể:

-    Hiểu được khái niệm môi trường, tài nguyên, mối quan hệ giữa chúng với con người.

-   Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường

-   Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

5.2.2.       Nội dung chủ đề

-   Môi trường

-   Tài nguyên thiên nhiên

-   Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người

-   Tác động của con người đến môi trường rừng

-   Tác động của con người đến môi trường đất

-   Tác động của con người đến môi trường không khí và nước

-   Một số biện pháp bảo vệ môi trường

-   Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

5.2.3.     Phương pháp dạy học

Chủ đề "Môi trường và tài nguyên thiên nhiên" được dạy ở lớp 5, gồm 7 bài mới và 2 bài ôn tập. Khi dạy chủ đề này GV có thể sử dụng các phương pháp dạy học như: Quan sát, thảo luận cả lớp, thảo luận nhóm, điều tra để giúp HS hiểu rõ


hơn vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với con người, tác động của con người đến môi trường. Từ đó, giúp các em có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc bảo vệ môi trường.

Ví dụ Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường, (Khoa học, lớp 5)

Mục tiêu của bài học: Sau bài học này HS có thể:

-   Xác định dược những biện pháp bảo vệ môi trường ở mức độ quốc gia, cộng đồng và gia đình.

-    Gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, văn minh, góp phần bảo vệ môi trường.

-   Để chuẩn bị cho tiết học này GV thể yêu cầu các nhóm HS sưu tầm một

số tranh, ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường.

-    Để giúp HS xác định được những biện pháp bảo vệ môi trường ở mức độ quốc gia, cộng đồng, gia đình, GV có thể tổ chức cho HS quan sát các hình trong SGK, đọc ghi chú, thảo luận từng cặp để tìm xem mỗi hình ứng với ghi chú nào. Một số HS trình bày, cả lớp lắng nghe, bổ sung ý kiến, GV chốt lại một số biện pháp bảo vệ môi trường.

-   Tiếp đến GV yêu cầu cả lớp thảo luận xem mỗi biện pháp bảo vệ môi trường

nói trên ứng với khả năng thực hiện ở cấp độ nào (quốc gia, cộng đồng, gia đình).

-   GV cho cả lớp thảo luận câu hỏi: Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?

-   GV tổ chức cho các nhóm trình bày tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo

vệ môi trường mà các em sưu tầm được .

Trên cơ sở kết quả làm việc của học sinh, GV rút ra kết luận chung: Bảo vệ môi trường không phải là việc riêng của một quốc gia nào, một tổ chức nào. Đó là nhiệm vụ chung của mọi người trên thế giới. Mỗi chúng ta, tuỳ lứa ruổi, công việc và nơi sống đều có thể góp phần bảo vệ môi trường.

Tóm lại, trong quá trình dạy học môn Khoa học, GV cần vận dụng linh hoạt các phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học khác nhau. Do đặc trưng của môn Khoa học, các phương pháp dạy học chủ đạo vẫn là thí nghiệm, thực hành, quan sát. GV cần vận dụng kết hợp chúng với các phương pháp dạy học khác, nhất là các


phương pháp dạy học mới như thảo luận nhóm để phát huy tính tích cực, chủ động,

sáng tạo của HS, rèn cho các em kỹ năng học tập các môn khoa học thực nghiệm.

NHIỆM VỤ SINH VIÊN

Nhiệm vụ 1: Làm việc theo nhóm

Các nhóm nghiên cứu thông tin nguồn [1] tr 138 - 153 và SGK môn Khoa học lớp 4, 5 để thực hiện nhiệm vụ sau:

-   Nhóm 1 2: Đưa ra nhận xét về cấu trúc nội dung kiến thức, PPDH các

bài có nội dung về Vật chất và năng lượng.

-   Nhóm 3 4: Đưa ra nhận xét về cấu trúc nội dung kiến thức, PPDH các

bài có nội dung về Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Đại diện các nhóm lên trình bày trước tập thể lớp

Nhiệm vụ 2: Thực hành soạn bài và tập giảng theo nhóm

Nhóm 1: Bài 22, Khoa học lớp 4 (Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?

Nhóm 2: Bài 30, Khoa học lớp 4 (Làm thế nào để biết có không khí?) Nhóm 3: Bài 22, Khoa học lớp 5 (Mây, tre, song).

Nhóm 4: Bài 38-39, Khoa học lớp 5 (Sự biến đổi hóa học) Đại diện các nhóm lên tập giảng trước tập thể lớp

 

BÀI TẬP

1.   Trình bày nội dung kiến thức chủ đề Vật chất và năng lượng ở các lớp 4, 5.

2.    Hãy nghiên cứu những thí nghiệm trò chơi khoa học trong chủ đề Vật

chất và năng lượng?

3.   Chọn một bài bất kỳ nội dung về Vật chất năng lượng môn Khoa học

lớp 4, 5 soạn giáo án và tập dạy.

4.   Chọn một bài bất kỳ có nội dung về Môi trường và tài nguyên thiên nhiên môn Khoa học lớp 5, soạn giáo án và tập dạy.Xem tin khác

Vật chất và năng lượng Vật chất và năng lượng..
Hướng dẫn dạy học nội dung về Động vật Hướng dẫn dạy học nội dung về Động vật..
Hướng dẫn dạy học nội dung về Thực vật Hướng dẫn dạy học nội dung về Thực vật..
Hướng dẫn dạy học chủ đề Con người và sức khỏe Hướng dẫn dạy học chủ đề Con người và sức khỏe..
Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học và thực hành tập dạy môn Lịch sử Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học và thực hành tập dạy môn Lịch sử..
Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học Lịch sử lớp 4, 5 Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học Lịch sử lớp 4, 5..
loading...
loading...