TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Logistics

DDP - Deliveres at Duty paid- Giao hàng đã được thông quan nhập khẩu DDP - Deliveres at Duty paid- Giao hàng đã được thông quan nhập khẩu DDP - Deliveres at Duty paid- Giao hàng đã được thông quan nhập khẩu..
DAP- Deliveres at Palce- Giao hàng tại nơi đến DAP- Deliveres at Palce- Giao hàng tại nơi đến DAP- Deliveres at Palce- Giao hàng tại nơi đến..
DAT-Deliveres at Terminal – Giao hàng tại bến DAT-Deliveres at Terminal – Giao hàng tại bến DAT-Deliveres at Terminal – Giao hàng tại bến..
CIP CIP CIP..
CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới..
CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu) CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu) CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu)..
CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí..
FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu ) FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu ) FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu )..
FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu) FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu) FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu)..
Trang 1/11 12345>> Chuyển nhanh
loading...
loading...