TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học và thực hành tập dạy môn Lịch sử

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

3.4.    Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học và thực hành tập dạy môn Lịch sử

3.4.1.     Phân tích hoạt động dạy học

Xem băng hình. Phòng nghe nhìn A 206. Bài 6 “Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước” (Lịch sử và Địa lí, lớp 5) Mỗi SV viết thu hoạch cá nhân (nhận xét về kĩ năng sư phạm, kiến thức, thái độ sư phạm, hiệu quả tiết dạy) sau khi xem băng.

3.4.2.    Ví dụ minh hoạ: Chiến thắng Chi Lăng (Lịch sử và Địa lí, lớp 4 )

I.   Mục tiêu:


Sau bài học HS biết được:

-   Dựa vào địa hình nghĩa quân Lam sơn đã đánh tan quân Minh ở ải Chi Lăng.

-   Chiến thắng Chi Lăng dẫn đến sự ra đời của nhà Hậu Lê.

-   Tự hào về chiến thắng Chi Lăng, về nghĩa quân Lam Sơn

II.   Đồ dùng dạy học:

-   Tranh ảnh về ải Chi Lăng, hình ảnh tượng vua Thái Tổ, lược đồ trận Chi

Lăng.

III.    Hoạt động dạy học:

Bài cũ: Em hãy mô tả tình hình nước ta vào cuối thời Trần?

Trên cơ sở câu trả lời của HS giáo viên giới thiệu bài: Năm 1400 Hồ Quí Ly phế truất vua Trần, lập nên nhà Hồ, năm 1406 quân Minh xâm lược nước ta, nhà Hồ chống đỡ không được, đất nước ta lại rơi vào ách thống trị của giặc Minh xâm lược. Dưới ách thống trị của nhà Minh, nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Nghĩa quân Lam Sơn đã chịu bao khó khăn gian khổ, bao nếm mật nằm gai, đã giành nhiều chiến thắng vang dội. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại chiến thắng Chi Lăng, một chiến thắng lẫy lừng xưa của nghĩa quân Lam Sơn, dẫn đến việc thành lập nhà Lê năm 1428.

1.   Vài nét về ải Chi Lăng

GV giải thích từ "ải", giới thiệu vị trí của ải Chi Lăng trên bản đồ kết hợp

tranh ảnh về ải Chi Lăng.

Em hãy mô tả ải Chi Lăng?

2.   Diễn biến của trận phục kích Chi Lăng:

GV nêu câu hỏi cho các nhóm tìm hiểu về diễn biến của trận phục kích Chi Lăng

3.   Ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng:

Trận Chi Lăng có ý nghĩa gì trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn?

GV đọc một số câu trong bài "Cáo Bình Ngô" (Nguyễn Trãi): "Xã tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới"


Củng cố: Tại sao nghĩa quân Lam Sơn lại chọn ải Chi Lăng làm nơi phục kích

quân Minh?

Tổng kết: Ải Chi Lăng, cửa ải hiểm trở nơi địa đầu phía bắc của tổ quốc, nơi đây vào những ngày cuối tháng 10/1427 nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo đã mưu trí, dũng cảm đánh tan đạo quân viện binh của giặc Minh xâm lược. Với chiến thắng oanh liệt này, quân Minh phải đầu hàng, rút quân về nước, Lê Lợi lên ngôi vua, bắt đầu thời Hậu Lê, nhà nước phong kiến hưng thịnh nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam.

3.4.3.       Lập kế hoạch dạy học và tập giảng.

Tổ 1, 2: SGK Lịch sử và Địa lí, lớp 4. Bài 1: Nước Văn Lang; bài 14: Cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên

Tổ 3, 4: SGK Lịch sử và Địa lí, lớp 5. Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ 19

-   đầu thế kỉ 20; Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ .

NHIỆM VỤ SINH VIÊN

Nhiệm vụ 1: Làm việc theo nhóm

Các nhóm nghiên cứu thông tin nguồn [1] tr 204 - 223 và SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5 để thực hiện nhiệm vụ sau:

-   Nhóm 1 2: Đưa ra nhận xét về cấu trúc nội dung kiến thức về chủ đề

Lịch sử.

-   Nhóm 3 và 4: Đưa ra nhận xét về định hướng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học chủ đề Lịch sử.

Đại diện các nhóm lên trình bày trước tập thể lớp

Nhiệm vụ 2:

Mỗi nhóm chọn một bài (trong SGK Lịch sử và Địa lí, lớp 4, 5), để thiết kế bài học theo đề cương đã học. Sau đó đại diện nhóm trình bày trước lớp.

BÀI TẬP

1.      Phân tích đặc điểm phân môn Lịch sử, từ đó, hãy rút ra những định hướng

bản khi sử dụng các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học phân môn này.

2.   Chọn một bài bất kỳ trong phân môn Lịch sử lớp 4 và lớp 5 để soạn giáo án tập dạy.Xem tin khác

Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học Lịch sử lớp 4, 5 Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học Lịch sử lớp 4, 5..
Thực hành các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ đề Lịch sử Thực hành các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ đề Lịch sử..
Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5 Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5..
Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 4, 5 Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 4, 5..
Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 1, 2, 3 Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 1, 2, 3..
Thực hành tập dạy Thực hành tập dạy..
loading...
loading...