TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Hướng dẫn dạy học nội dung về Động vật

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

4.3.    Hướng dẫn dạy học nội dung về Động vật

4.3.1.     Mục tiêu, nội dung chương trình về Động vật

4.3.1.1.    Mục tiêu, nội dung chương trình

a.   Mục tiêu

* Kiến thức:

-   Nhận biết một số loài động vật phổ biến, ích lợi hoặc tác hại của chúng.

-    Một số đặc điểm sinh học cơ bản: hình thái ngoài, đặc điểm dinh dưỡng, nhận biết những hiện tượng về trao đổi chất ở động vật, đặc điểm sinh sản, tập tính của một số động vật.

*   năng:

-   Quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, diễn đạt những hiểu biết của

mình về động vật.

-   Sưu tầm một số tranh ảnh, mẫu vật đơn giản về động vật.

*   Thái độ:

-   ý thức chăm sóc, bảo vệ động vật ích tiêu diệt, phòng tránh động

vật có hại.

-   Quan tâm đến sự đa dạng của động vật.

b.   Nội dung và phân phối chương trình


Chủ đề động vật trong môn TN-XH các lớp 1, 2, 3 có 15 tiết; trong môn Khoa

học các lớp 4, 5 có 12 tiết

4.3.1.2.    Các dạng kiến thức động vật ở Tiểu học

So với kiến thức thực vật, kiến thức động vật ở Tiểu học đơn giản hơn, chủ yếu là kiến thức hình thái cấu tạo ngoài, môi trường sống, một vài đặc điểm dinh dưỡng, trao đổi chất, sinh sản, ích lợi và tác hại của một số động vật quen thuộc.

4.3.2.      Tìm hiểu phương pháp hình thức tổ chức dạy học nội dung về Động

vật

4.3.2.1.    Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học chủ đề Động vật ở các lớp1, 2, 3

Đối với dạng kiến thức nhận biết các con vật và từng bộ phận chính trên cơ thể của các loài vật quen thuộc, GV sử dụng phương pháp quan sát tranh ảnh, mô hình kết hợp với phương pháp hỏi- đáp, thảo luận.

Đối với các kiến thức về sự đa dạng, tầm quan trọng của động vật các bài ôn tập, tổng kết, GV sử dụng phương pháp hỏi - đáp, thiết kế câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp HS có điều kiện sử dụng vốn hiểu biết của mình từ thực tế.

4.3.2.2.    Phương pháp dạy học nội dung về Động vật ở trong môn Khoa học lớp 4

Kiến thức động vật ở lớp 4 là các kiến thức về trao đổi chất và ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh (nước, ánh sáng, nhiệt độ, chất khoáng…) và các cơ thể sinh vật khác đối với đời sông động vật.

Đối với dạng kiến thức sinh lí, hiệu quả nhất là GV sử dụng phương pháp thí nghiệm thực hành. Đối với những trường không có điều kiện tiến hành thí nghiệm, GV sử dụng phương pháp quan sát kết hợp với phương pháp hỏi - đáp để dạy học.

4.3.2.3.    Chủ đề Động vật ở lớp 5

Kiến thức động vật phần Khoa học lớp 5 được bố trí 6 tiết, gồm các kiến thức về sinh sản hữu tính, quá trình sinh trưởng và phát triển của một số loài động vật: côn trùng, ếch, chim và thú. Thông qua các bài học này, HS sẽ nhận biết được các hiện tượng sinh sản và khái niệm chung về sự sinh sản hữu tính của động vật. Phân biệt được động vật đẻ trứng và đẻ con. Đối với các kiến thức này, GV sử dụng phương pháp quan sát kết hợp với phương pháp hỏi - đáp. Đồng thời, dựa vào sự


hiểu biết của học sinh để xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm hướng các em vào mục tiêu kiến thức cần đạt.

4.3.3.     Thực hành lập kế hoạch bài học và tập giảng

Nhóm 1: Bài 26, lớp 1: Con gà

Nhóm 2: Bài 29, lớp 2: Một số loài vật sống dưới nước

Nhóm 3: Bài 53, lớp 3: Chim

Nhóm 4: Bài 64, lớp 4: Trao đổi chất ở động vật

Nhóm 5: Bài 55, lớp 5: Sự sinh sản ở động vật

4.3.4.     Hướng dẫn sử dụng và làm đồ dùng dạy học chủ đề Động vật

4.3.4.1.    Sử dụng đồ dùng dạy học chủ đề Động vật

Đồ dùng dạy học chủ đề ở động vật ở các trường Tiểu học mới chỉ có các loại

tranh ảnh về các loài động vật quen thuộc: Gà, lợn, trâu...

4.3.4.2.    Hướng dẫn làm một số đồ dùng dạy học

a.   Kĩ thuật làm mẫu ngâm

Mẫu ngâm bao gồm các loài động vật: Ếch, cá, nòng nọc… được ngâm trong

dung dịch chống phân hủy.

* Vật liệu làm hóa chất

-   Vật liệu: Lọ thủy tinh nút mài 100ml, 200ml… hoặc bằng lọ nhựa màu trắng; kim tiêm, đũa tre tách đôi, chỉ khâu…

-   Hóa chất: Phoocmôn 5%, 8%,10%, Cồn, muối ăn…

-   Mẫu vật

+ Nòng nọc, ếch các giai đoạn: Chưa có chi sau, có chi sau, có đủ 4 chi; ếch, cóc trưởng thành.

+ Giun đũa, sán lá ruột lợn...

+ Chuột, rắn, cá, thằn lằn…

* Cách tiến hành:

Bước 1: Làm chết con vật.

Bước 2: Định vị mẫu vật theo yêu cầu, bằng cách buộc, khâu mẫu vật vào giá thể bằng chỉ, đinh ghim...

Bước 3: Ngâm mẫu vật đã định vị vào dung dịch định hình


Bước 4: Ngâm mẫu vật đã định hình vào lọ chứa dung dịch bảo quản mẫu.

b.   Kĩ thuật làm mẫu ép khô

*   Thiết bị và vật mẫu

-   Thiết bị:

Hộp gỗ 3 mặt: 25cm x 35cm x 4cm, mặt trên là đường kính 25cm x 35cm và tấm xốp mỏng lọt trong hộp gỗ; một hộp đinh ghim, lọ, thủy tinh nút mài hoặc lọ nhựa có nắp, bông, phoocmôn 5% - 8%...

-   Mẫu vật:

Sưu tầm châu chấu ở các giai đoạn phát triển và các kích thước khác nhau từ

nhỏ đến lớn.

*   Cách tiến hành

Bước 1: Chuẩn bị dung dịch định hình mẫu, kim tiêm, lọ đựng mẫu...

Bước 2: Cho các loài cánh cứng có chiều dài cơ thể dưới 1,5cm vào lọ đã có dung dịch định hình phoocmôn vào bụng trước khi cho lọ định hình mẫu. Ngâm mẫu trong dung dịch từ 3 đến 5 ngày, vớt mẫu ra khay để trong phòng từ 15 đến 20 giờ.

Bước 3: Ghim mẫu vật lên hộp tiêu bản. Sau 15 đến 20 giờ mẫu vật sẽ khô, thì ghim mẫu lên tấm xốp.

NHIỆM VỤ SINH VIÊN

Nhiệm vụ 1: Làm việc theo nhóm

Các nhóm nghiên cứu thông tin nguồn [1] tr 95 - 140 và SGK  TN – XH, lớp  1, 2, 3 ; Khoa học lớp 4, 5 để thực hiện nhiệm vụ sau:

-   Nhóm 1 và 2: Đưa ra nhận xét về cấu trúc nội dung kiến thức, PPDH các bài có nội dung về chủ đề Con người và sức khỏe.

-   Nhóm 3 4: Đưa ra nhận xét về cấu trúc nội dung kiến thức, PPDH các

bài có nội dung về Thực vật.

-   Nhóm 5 và 6: Đưa ra nhận xét về cấu trúc và nội dung kiến thức, PPDH các bài có nội dung về Động vật.

Đại diện các nhóm lên trình bày trước tập thể lớp

Nhiệm vụ 2: Thực hành soạn bài và tập giảng theo nhóm


-   Nhóm 1: Bài 4 (lớp 2): Làm gì để xương và cơ phát triển

-   Nhóm 2: Bài 13 (lớp 3): Hoạt động thần kinh

-   Nhóm 3: Bài 25 lớp 2: Một số loài cây sống trên cạn

-   Nhóm 4: Bài 43 lớp 3: Rễ cây.

-   Nhóm 5: Bài 29 lớp 2: Một số loài vật sống dưới nước

-   Nhóm 6: Bài 53 lớp 3: Chim

.    Đại diện các nhóm lên tập giảng trước tập thể lớp.

 

 

 

 

 

BÀI TẬP

1.     Phân tích đặc điểm chủ đề Con người và sức khỏe, Thực vật, Động vật. Từ đó, hãy rút ra những định hướng cơ bản khi sử dụng các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học chủ đề này.

2.   Chọn một bài bất kỳ trong chủ đề về Con người và sức khỏe ở các lớp 1, 2, 3, 4 và 5 soạn giáo án và tập dạy.

3.   Chọn một bài bất kỳ nội dung về Thực vật các lớp 1, 2, 3, 4 5 để

soạn giáo án và tập dạy.

4.   Chọn một bài bất kỳ nội dung về Động vật các lớp 1, 2, 3, 4 5 để

soạn giáo án và tập dạy.Xem tin khác

Hướng dẫn dạy học nội dung về Thực vật Hướng dẫn dạy học nội dung về Thực vật..
Hướng dẫn dạy học chủ đề Con người và sức khỏe Hướng dẫn dạy học chủ đề Con người và sức khỏe..
Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học và thực hành tập dạy môn Lịch sử Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học và thực hành tập dạy môn Lịch sử..
Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học Lịch sử lớp 4, 5 Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học Lịch sử lớp 4, 5..
Thực hành các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ đề Lịch sử Thực hành các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ đề Lịch sử..
Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5 Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5..
loading...
loading...