TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học Lịch sử lớp 4, 5

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

3.3.    Hướng dẫn cách sử dụng và làm một số đồ dùng dạy học Lịch sử lớp 4, 5.

3.3.1.     Sử dụng một số loại đồ dùng trực quan chủ yếu

3.3.1.1.    Bản đồ, lược đồ:


-   Nắm vững nội dung các sự kiện được thể hiện qua các kí hiệu.

-   Đọc đúng chú giải để hiểu rõ nội dung các kí hiệu thể hiện các sự kiện lịch sử.

-   Đọc và chỉ đúng nơi xảy ra sự kiện.

-   Trình bày đúng diễn biến sự kiện trên bản đồ.

-   Kết hợp giữa hướng dẫn sử dụng bản đồ với lời kể chuyện.

3.3.1.2.    Tranh ảnh lịch sử

-   Hướng dẫn học sinh sưu tầm tranh ảnh liên quan đến các sự kiện lịch sử

-   Hướng dẫn học sinh quan sát để rút ra những chi tiết có liên quan đến sự kiện được phản ảnh trong tranh.

3.3.1.3.    Niên biểu, sơ đồ

-   Giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu theo nội dung, điền đầy đủ

thông tin vào các cột ngang, dọc.

3.3.1.4.    Sa bàn, mô hình, hiện vật

-   Cần hướng dẫn học sinh quan sát, kể chuyện hay miêu tả sự kiện trên sa bàn, bằng hiện vật…

Đồ dùng trực quan giữ vị trí quan trọng trong dạy học lịch sử, làm cho giờ học sinh động, kích thích hứng thú học tập và phát triển khả năng thực hành, bồi dưỡng tình cảm, tư tưởng cho học sinh.

3.3.2. Sưu tầm và làm một số đồ dùng dạy học môn lịch sử

Tập làm một số đồ dạy học đơn giản như:

-   Vẽ lược đồ, bản đồ, biểu đồ, sơ đồ: Vẽ vào vở, vẽ lên giấy khổ lớn

-   Sưu tầm tranh, ảnh, hiện vật lịch sử: Qua sách báo, tài liệu tham khảo

-   Sưu tầm các hiện vật phục chế ở các cửa hàng bán hàng lưu niệm…Xem tin khác

Thực hành các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ đề Lịch sử Thực hành các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ đề Lịch sử..
Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5 Mục tiêu, nội dung chương trình SGK môn Lịch sử lớp 4, 5..
Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 4, 5 Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 4, 5..
Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 1, 2, 3 Phương pháp dạy học các bài có nội dung về Địa lí ở các lớp 1, 2, 3..
Thực hành tập dạy Thực hành tập dạy..
Tìm hiểu cách lập kế hoạch dạy học các bài có nội dung về Xã hội Tìm hiểu cách lập kế hoạch dạy học các bài có nội dung về Xã hội..
loading...
loading...