TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate)

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

4.6.       Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate)

Là chứng từ do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp cho chủ hàng để xác nhận hàng hóa đã được áp dụng các biện pháp xử nhằm đảm bảo an toàn cho  người tiêu dùng về mặt dịch bệnh, sâu hại, nấm độc....  Thường sử  dụng đối với  hàng hóa thực phẩm như bánh, kẹo, rượu bia, rau quả, hải sản đông lạnh,…



Xem tin khác

Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quality) Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quality)..
Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight) Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight)..
Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity) Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity)..
Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice) Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice)..
Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice) Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice)..
Bảo hiểm đơn (Insurance Policy) Bảo hiểm đơn (Insurance Policy)..
loading...
loading...