TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight)

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

4.6.       Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight)

Là chứng từ xác nhận trọng lượng của hàng hoá thực giao, thường được dùng trong mua bán những hàng mà trị giá tính trên cơ sở trọng lượng.Xem tin khác

Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity) Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity)..
Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice) Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice)..
Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice) Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice)..
Bảo hiểm đơn (Insurance Policy) Bảo hiểm đơn (Insurance Policy)..
Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C-O) Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C-O)..
Vận đơn đường biển (Ocean Bill of lading hay Marine Bill of lading – thường được viết tắt là B-L) Vận đơn đường biển (Ocean Bill of lading hay Marine Bill of lading – thường được viết tắt là B-L)..
loading...
loading...