TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity)

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

4.6.   Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity).

Là chứng từ xác nhận số lượng của hàng hoá thực giao. Chứng từ này được  dùng nhiều trong trường hợp hàng hoá mua bán là những hàng tính bằng số lượng (cái, chiếc) như: chè gói, thuốc lá đóng bao, rượu chai,... Giấy này có thể do người bán cấp, thể do đại diện người mua tại nước người bán cấp hoặc một công  ty  giám định cấp.Xem tin khác

Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice) Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice)..
Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice) Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice)..
Bảo hiểm đơn (Insurance Policy) Bảo hiểm đơn (Insurance Policy)..
Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C-O) Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C-O)..
Vận đơn đường biển (Ocean Bill of lading hay Marine Bill of lading – thường được viết tắt là B-L) Vận đơn đường biển (Ocean Bill of lading hay Marine Bill of lading – thường được viết tắt là B-L)..
Tờ khai hải quan (Customs Declaration) Tờ khai hải quan (Customs Declaration)..
loading...
loading...