TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate)

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

4.6.       Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate)

Là chứng từ do cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp, xác nhận thực phẩm hoặc sản phẩm thực vật không bị nhiễm sâu bệnh, và được coi là phù hợp với những quy định kiểm dịch thực vật hiện hành của nước nhập khẩu.Xem tin khác

Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate) Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate)..
Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quality) Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quality)..
Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight) Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight)..
Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity) Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity)..
Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice) Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice)..
Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice) Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice)..
loading...
loading...