TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary Certificate)

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

4.6.       Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary  Certificate)

Là chứng từ do cơ quan thú y cấp khi hàng hóa là động vật hoặc có nguồn gốc động vật hoặc khi bao của chúng là động vật, đã được kiểm tra không mang vi trùng gây bệnh hoặc đã được tiêm chủng phòng bệnh và xử chống các dịch bệnh.Xem tin khác

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate)..
Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate) Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate)..
Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quality) Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quality)..
Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight) Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight)..
Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity) Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity)..
Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice) Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice)..
loading...
loading...