TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu )

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu )

Người bán có trách nhiệm giao hàng lên tàu, phải chịu trách nhiệm cẩu hàng lên tới tàu. Sau khi hàng lên tới tàu, người bán hết trách nhiệm. (trucking, làm chứng từ theo yêu cầu bên bán…)

ð  Tổng kết: FCA----à FAS-------à FOB

-          Trách nhiệm của người bán tăng dần

-           Chịu chi phí làm thủ tục xuất khẩu, nộp phí và lệ phí xấu khẩu.Xem tin khác

FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu) FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu)..
FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở) FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở)..
Giao hàng tại xưởng Giao hàng tại xưởng..
Incorterm 2010 và ứng dụng trong thực tế Incorterm 2010 và ứng dụng trong thực tế..
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THỰC TẾ XUẤT NHẬP KHẨU 26 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THỰC TẾ XUẤT NHẬP KHẨU 26..
Khoa hoc nghiep vu xuat nhap khau - logistics Khoa hoc nghiep vu xuat nhap khau - logistics..
loading...
loading...