TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu)

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu)

Bên bán chịu chi phí giao hàng đến dọc mạn tàu là hết trách nhiệmXem tin khác

FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở) FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở)..
Giao hàng tại xưởng Giao hàng tại xưởng..
Incorterm 2010 và ứng dụng trong thực tế Incorterm 2010 và ứng dụng trong thực tế..
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THỰC TẾ XUẤT NHẬP KHẨU 26 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THỰC TẾ XUẤT NHẬP KHẨU 26..
Khoa hoc nghiep vu xuat nhap khau - logistics Khoa hoc nghiep vu xuat nhap khau - logistics..
Khoa hoc nghiep vu logistics Khoa hoc nghiep vu logistics..
loading...
loading...