TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

DDP - Deliveres at Duty paid- Giao hàng đã được thông quan nhập khẩu

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

DDP: Deliveres at Duty paid- Giao hàng đã được thông quan nhập khẩu

Người bán chịu mọi rủi ro liên quan đến việc đưa hàng đến nơi đến( kho của người mua) có nghĩa vụ phải thông quan nhập khẩu. Thể hiện tối đa trách nhiệm người bán >< EXW

-           Trách nhiệm Người XK= Max

-           Trách nhiệm người NK= Min

 Lưu ý: Hai quy tắc mới trong Incoterms 2010 – DAT và DAP – thay thế các quy tắc DAF, DES, DEQ, DDU trong Incoterms 2000; xóa bỏ hình ảnh “lan can tàu;  phân chia phí xếp dỡ hàng hóa tại bến bãi (THC); bán hàng theo chuỗi

Tổng kết:

-          Trách nhiệm thuê phương tiện vận tải : Nhóm C, D: người bán

-          4 Điều kiện chỉ áp dụng cho vận tải đường biển và đường thủy nội địa:  FAS, FOB, CFR, CIF: địa điểm chuyển giao hàng là cảng biển.

-          Trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa:

Nhóm E, F: Người mua hàng/ Nhóm D: Người bán

 Nhóm C:  Nhóm CIF, CIP: người bán

                 Nhóm CFR, CPT: người muaXem tin khác

DAP- Deliveres at Palce- Giao hàng tại nơi đến DAP- Deliveres at Palce- Giao hàng tại nơi đến..
DAT-Deliveres at Terminal – Giao hàng tại bến DAT-Deliveres at Terminal – Giao hàng tại bến..
CIP CIP..
CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới..
CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu) CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu)..
CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí..
loading...
loading...