TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

DAT-Deliveres at Terminal – Giao hàng tại bến

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

 

DAT-Deliveres at Terminal – Giao hàng tại bến

 Người bán giao hàng, sau khi hàng hóa được dỡ khỏi phương tiên vận tải đến 1 bến theo quy định. Người bán chịu mọi chi phí rủi ro đến khi hàng được giao đên bến của người muaXem tin khác

CIP CIP..
CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới..
CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu) CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu)..
CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí..
FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu ) FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu )..
FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu) FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu)..
loading...
loading...