TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới

Khi bán hàng người mua không thỏa mãn với việc người bán chỉ giao hàng tới cảng mua hàng mà cần giao hàng đến nơi người bán chi định. Lúc này giá tính là CPT: Đặc điểm nổi bật của CPT tính thêm cước phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định.

-          CPT= CFR= F1 ( Cước phí vấn chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người mua chỉ định)Xem tin khác

CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu) CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu)..
CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí..
FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu ) FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu )..
FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu) FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu)..
FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở) FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở)..
Giao hàng tại xưởng Giao hàng tại xưởng..
loading...
loading...