TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

CIP

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

CIP: khi giao nhận hàng từ cảng dỡ hàng đến địa điểm người mua chỉ định  phát sinh rủi do làm hỏng hàng hóa thì ai chịu trách nhiệm: người mua đương nhiên muốn người bán chịu rồi

CIP= CPT+I (Cước phí bảo hiểm từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định)

ð  Như vậy trong nhóm C:

-          Trách nhiệm làm thủ tục nhập khãu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu thuộc người mua.

-          CFR -------> CIF-------> CPT------->CIP

-          Trách nhiệm người bán tăng dần

-          CIF, CFR chỉ áp dụng phương tiện vận tải thủy

-          CPT, CIP:  áp dụng đường sắt, đường bộ, đường hàng không, vận tải đa phương thứcXem tin khác

CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới CPT- Carrier Paid to- Cước phí trả tới..
CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu) CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu)..
CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí..
FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu ) FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu )..
FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu) FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu)..
FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở) FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở)..
loading...
loading...