TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí

 Ở điều kiện này người bán chịu thêm chi phí chuyên trở đến cảng dỡ hàng của người mua, chi phí dỡ hàng tại cảng bốc dỡ là người mua chịu nếu thỏa thuận trước.  ( Người bán sẽ Book tàu)

-          CFR= FOB + F    ( F: cước vận chuyển)Xem tin khác

FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu ) FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu )..
FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu) FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu)..
FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở) FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở)..
Giao hàng tại xưởng Giao hàng tại xưởng..
Incorterm 2010 và ứng dụng trong thực tế Incorterm 2010 và ứng dụng trong thực tế..
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THỰC TẾ XUẤT NHẬP KHẨU 26 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THỰC TẾ XUẤT NHẬP KHẨU 26..
loading...
loading...