TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu)

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

CIF – Cost – Insurance and Frieght ( Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí vận chuyển tàu trên tàu)

Khi trở hàng từ cảng bán hàng đến cảng mua hàng do người bán chịu. Ngoài ra phải chịu thêm phí bảo hiểm đề phòng trường hợp hàng bị hỏng do: thời tiết, vận chuyển, mất hàng….

-          Bí quyết để nhớ nhóm CIF vối các nhóm khác là từ I-Insurance-Bảo hiểm

-          Giá CIF=Giá FOB + F(cước vận chuyển) +(CIF x R)= (FOB+F)/(1-R)Xem tin khác

CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí CIF- Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí..
FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu ) FOB- Free On Board ( Miễn phí giao hàng lên tàu )..
FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu) FAS- Free Along Side (Miễn phí giao hàng đến dọc mạn tàu)..
FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở) FCA - Free Carrier (Miễn phí giao hàng cho người chuyên chở)..
Giao hàng tại xưởng Giao hàng tại xưởng..
Incorterm 2010 và ứng dụng trong thực tế Incorterm 2010 và ứng dụng trong thực tế..
loading...
loading...