TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CHUỖI CUNG ỨNG

 

 

 

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CHUỖI CUNG ỨNG

Nội dung

1.       Mục tiêu của hệ thống đo lường

2.       Đánh giá hoạt động đánh giá về mặt chức năng, đo lường dịch vụ khách hàng, xác định các thang đo phù hợp ,thang đo toàn diện chuỗi cung ứng ,chuẩn đối chiếu.

3.       Đánh giá tài chình phân tích chi phí doanh thu, mô hình lợi nhuận chiến lược ,yêu cầu với báo cáo tài chính.

Tóm tắt

Để tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua hoạt động giao vận hiệu quả đòi hỏi hệ thống đo lường thích hợp. Câu ngạn ngữ quen thuộc,”nếu bạn khong đo lường bạn không thể quản lý ” đúng hoạt động giao vận cả bên trong doanh nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp với các đối tác chuỗi cung ứng.Vì lý do đó cần thiết lập một cơ sở để đánh giá hoạt động.

 

Hệ thống đo lường hiệu quả được xây dựng để thực hiện mục tiêu giám sát, kiểm sát và định hướng các hoạt động giao vận.Xem tin khác

Quản trị chuỗi cung ứng, Các phương pháp và kỹ thuật phân tích chuỗi cung ứng Quản trị chuỗi cung ứng, Các phương pháp và kỹ thuật phân tích chuỗi cung ứng..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 3 ĐỀ SUẤT VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 3 ĐỀ SUẤT VÀ THỰC HIỆN..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, Giai đoạn 2 THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, Giai đoạn 2 THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 1 ĐỊNH NGHĨA VẤN ĐỀ GIAO VẬN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 1 ĐỊNH NGHĨA VẤN ĐỀ GIAO VẬN VÀ LẬP KẾ HOẠCH..
Quản trị chuỗi cung ứng, Phương pháp lập kế hoạch Quản trị chuỗi cung ứng, Phương pháp lập kế hoạch..
KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP KẾ HOẠCH MẠNG LƯỚI VÀ TÁC NGHIỆP..
loading...
loading...