TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quality)

                                 https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html   

 

                              https://www.facebook.com/edinsedu/    http://edins.edu.vn/nghiep-vu-xuat-nhap-khau-473.html     

 

4.6.      Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of Quality)

Là chứng từ  xác nhận  chất lượng của hàng thực giao và chứng minh phẩm  chất hàng phù hợp với các điều khoản của hợp đồng. Nếu hợp đồng không qui định  gì khác, giấy chứng nhận phẩm chất có thể do xưởng hoặc xí nghiệp sản xuất hàng hóa cung cấp, cũng có thể do cơ quan kiểm nghiệm hàng xuất khẩu cấp.Xem tin khác

Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight) Giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of Weight)..
Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity) Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity)..
Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice) Hoá đơn hải quan (Custom’s Invoice)..
Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice) Hoá đơn lãnh sự (Consular Invoice)..
Bảo hiểm đơn (Insurance Policy) Bảo hiểm đơn (Insurance Policy)..
Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C-O) Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C-O)..
loading...
loading...