TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Giáo Dục

Phát triển nền giáo dục Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XXI theo tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển nền giáo dục Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XXI theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Phát triển nền giáo dục Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XXI theo tư tưởng Hồ Chí Minh ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Suzuki
3130
CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG Bộ GIÁO TRìNH CHUẨN ĐÀO TẠO ĐẠI HọC LUẬT CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG Bộ GIÁO TRìNH CHUẨN ĐÀO TẠO ĐẠI HọC LUẬT
CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG Bộ GIÁO TRìNH CHUẨN ĐÀO TẠO ĐẠI HọC LUẬT ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Suzuki
2730
XÂY DỰNG BỘ ĐỀLUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TRONG BÀI THÌ TOEFL XÂY DỰNG BỘ ĐỀLUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TRONG BÀI THÌ TOEFL
XÂY DỰNG BỘ ĐỀLUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TRONG BÀI THÌ TOEFL DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊHÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Suzuki
2974
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG U-LEARNING TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG U-LEARNING TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG U-LEARNING TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Suzuki
2961
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN THÀNH CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN THÀNH CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN THÀNH CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Suzuki
3307
Giải pháp quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục trung học phổ thông Giải pháp quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục trung học phổ thông
Giải pháp quản lý của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục trung học phổ thông ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Suzuki
3507
Các yếu tố cơ bản tác động đến chất lượng quản lý trường học Các yếu tố cơ bản tác động đến chất lượng quản lý trường học
Các yếu tố cơ bản tác động đến chất lượng quản lý trường học ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Suzuki
3122
Giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội Giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội
Giải pháp triển khai đào tạo cán bộ quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Suzuki
3348
Trang 1/2 12 Chuyển nhanh
loading...
loading...