TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Đề Tài Cấp Bộ (5.000)

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN ƯƠM BIO-CITY CHO NGÀNH CHẾ BIẾN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN ƯƠM BIO-CITY CHO NGÀNH CHẾ BIẾN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN ƯƠM BIO-CITY CHO NGÀNH CHẾ BIẾN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Hoang Hai
2942
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO, THU HÚT, SỬ DỤNG NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO, THU HÚT, SỬ DỤNG NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO, THU HÚT, SỬ DỤNG NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Hoang Hai
3354
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆTRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Hoang Hai
2896
Nghiên cứu khoa học và điều kiện thực tiễn để hình thành khu công nghệ cấp vùng và trung tâm đào tạo nghề trình độ cao Nghiên cứu khoa học và điều kiện thực tiễn để hình thành khu công nghệ cấp vùng và trung tâm đào tạo nghề trình độ cao
Nghiên cứu khoa học và điều kiện thực tiễn để hình thành khu công nghệ cấp vùng và trung tâm đào tạo nghề trình độ cao ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Hoang Hai
2261
Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Hoang Hai
1990
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Hoang Hai
2282
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH Ở VIỆT NAM
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH Ở VIỆT NAM..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Hoang Hai
2006
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại các Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại các Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại các Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo ..
11/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Hoang Hai
2131
Trang 6/17 <<678910>> Chuyển nhanh
loading...
loading...