TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Đề Tài Cấp Bộ (5.000)

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về công ty cổ phần và vận dụng vào Việt Nam Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về công ty cổ phần và vận dụng vào Việt Nam
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về công ty cổ phần và vận dụng vào Việt Nam..
13/04/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
ThuyHang
3156
Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 2004 - 2005...
21/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
vũ thu phương
2969
Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển thành phố Đà Nẵng Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển thành phố Đà Nẵng
Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp thành phố..
21/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
vũ thu phương
2721
NGHIÊN CỨU XÁC LẬP LUẬN CỨKHOA HỌC KỸTHUẬT ĐỂTHIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH, MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC NGHIÊN CỨU XÁC LẬP LUẬN CỨKHOA HỌC  KỸTHUẬT ĐỂTHIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH,  MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC
NGHIÊN CỨU XÁC LẬP LUẬN CỨKHOA HỌC KỸTHUẬT ĐỂTHIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH, MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC-CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM..
21/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Thắng
2646
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ KỸTHUẬT SỐTRONG KIỂM TRA VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG  PHƯƠNG PHÁP CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ KỸTHUẬT SỐTRONG KIỂM TRA VẬT LIỆU
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ KỸTHUẬT SỐTRONG KIỂM TRA VẬT LIỆU..
21/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Thắng
2870
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng phần mềm điều khiển trên máy tính PC để giám sát, điều khiển hệ thống nguồn phát tia X đến 160kV Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng phần mềm điều khiển  trên máy tính PC để giám sát, điều khiển hệ thống  nguồn phát tia X đến 160kV
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng phần mềm điều khiển trên máy tính PC để giám sát, điều khiển hệ thống nguồn phát tia X đến 160kV ..
21/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Thắng
2727
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp bằng tia X cho kiểm tra các chi tiết máy Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp  bằng tia X cho kiểm tra các chi tiết máy
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp bằng tia X cho kiểm tra các chi tiết máy ..
21/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Thắng
3027
Nghiên cứu chế tạo hệ thống hiển vi laser Nghiên cứu chế tạo hệ thống hiển vi laser
Nghiên cứu chế tạo hệ thống hiển vi laser..
21/03/2015
Tài liệu Miễn phí
Tải về
Thắng
2856
Trang 4/17 12345>> Chuyển nhanh
loading...
loading...